CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cox-2 regulation differs between sexes in the secondary inflammatory response following experimental penetrating brain injury in rats

Mattias Günter ; Stefan Plantman ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Maria Angeria ; Tiit Mathiesen ; Mårten Risling
Neuroscience Meeting, San Diego, California, Nov 9-13 307.09, (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 192267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Neurovetenskap

Chalmers infrastruktur