CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variation of surfaces using differentiable non-linear transforms

Daniel Johansson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2014-12-05.
CPL Pubid: 192249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1995:35