CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Torsten Brodén and the principles of geometry

Johanna Pejlare (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - v, 63 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 192244

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:56