CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Catalytic Depolymerisation and Conversion of Kraft Lignin to Liquid Products Using Near-Critical Water

Thi Dieu Huyen Nguyen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Marco Maschietti (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Lennart Vamling (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Lars Olausson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Sven-Ingvar Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Proceedings, 21st European Biomass Conference, 3-7 June 2013, Copenhagen, Denmark p. 485-493. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: lignin, LignoBoost, catalytic converion, hydrothermal conversion, bio-oil, near-critical waterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 192240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Catalytic conversion of LignoBoost Kraft lignin into liquid products in near-critical water