CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of high-angle grain boundary YBCO Josephson junctions

Tobias Lindström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - iv, 55 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-13.
CPL Pubid: 192227