CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of ultra-wideband planar baluns into the Eleven feed

Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
IET Microwaves, Antennas & Propagation (1751-8725). Vol. 8 (2014), 1, p. 22-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192209

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur