CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Colour and the lighting application of tomorrow

Monica Säter (Institutionen för arkitektur)
AIC 12th International AIC Congress. The SAGE, Gateshead 8-12 july 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2014-02-21.
CPL Pubid: 192204

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitektur

Chalmers infrastruktur