CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book Review: Sedelpressen: Dagens Industri under 30 år

Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Historisk Tidskrift (0345-469X). (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-13.
CPL Pubid: 192203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur