CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution of knowledge and actors : the case of biotechnology

Johan Brink (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - vi, 35 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: biotechnology, knowledge, innovationDenna post skapades 2014-01-13.
CPL Pubid: 192202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Miljöbioteknik
Arbetslivsstudier

Chalmers infrastruktur