CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En läkarledd och lärandefokuserad strategi för regional utveckling av 28 cancerprocesser i Sverige

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Nils Conradi ; Ann-Sofie Isaksson
Att utveckla vården - Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling p. 143-166. (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 192201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Sociologi

Chalmers infrastruktur