CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon capture from fossil fuel power plants using the O₂/CO₂ recycle combustion process

Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - x, 28 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-13.
CPL Pubid: 192199

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur