CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High local cell density for efficient 2nd generation bioethanol production by Saccharomyces cerevisiae

Johan Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Valeria Mapelli (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Mohammad J. Taherzadeh ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
35th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, April 29-May 2, 2013. Portland Oregon, USA (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Biokemi och molekylärbiologi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur