CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Together we are strong – Yeast flocculation for efficient fermentation of toxic hydrolysates

Johan Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Valeria Mapelli (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Mohammad J. Taherzadeh ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
5th Conference on Physiology of Yeast and Filamentous Fungi, 4-7 June, 2013, Montpellier, France (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192195

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Biokemi och molekylärbiologi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur