CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proton-Muon Energy Correlation in the Crystal Ball

Simon Lindberg (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Ronja Thies (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Thomas Axelsson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Vedad Babic (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; K. Boretzky ; Alexandre Charpy (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; E. Fiori ; I. Gasparic ; Per M Hansson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Andreas Martin Heinz (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Håkan T. Johansson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Johannes Laurell Håkansson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Nikita S Kudelkin (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Mikel Mårtensson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Thomas Nilsson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; R. Plag ; Niklas Rosholm (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; D. Rossi ; H. Simon ; Fredrik Strannerdahl (Institutionen för fundamental fysik)
GSI Scientific Report 2012 (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Detector, NaI, InstrumentationDenna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 192192

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)
Institutionen för fundamental fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Fysik
Subatomär fysik
Kärnfysik

Chalmers infrastruktur