CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensegiving across professional borders: readiness for system-wide change in cancer care

Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Proceedings to the EGOS Colloquium (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 192180

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig annan teknik
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Sociologi

Chalmers infrastruktur