CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent results from photon-induced fission at the S-DALINAC

M. Freudenberger ; A, Göök ; C. Eckardt ; J. Enders ; Andreas Oberstedt (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; S. Oberstedt
World Scientific p. 343. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-13. Senast ändrad 2016-09-06.
CPL Pubid: 192173

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Subatomär fysik
Kärnfysik
Lågenergifysik

Chalmers infrastruktur