CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular dynamics simulation of WC/WC grain boundary sliding: the effect of thin cobalt films on sliding resistance

Martin Petisme (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Sven, A.E. Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Proceedings of the 18th Plansee Seminar (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-11. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 192135

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Atomistic modeling of interfaces in WC-Co cemented carbides