CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency and polarization switched QPSK

Tobias Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Sjödin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
39th European Conference and Exhibition on Optical Communication, ECOC 2013; London; United Kingdom; 22 September 2013 through 26 September 2013 622 CP, p. 816-818. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose 8-dimensional biorthogonal modulation as a format with 3 dB increased asymptotic power efficiency over PM-QPSK. We demonstrate one possible experimental implementation of this format based on frequency and polarization switching and compare with dual-carrier PM-QPSK and PS-QPSK.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 192132

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)