CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

e-BikeSAFE (TRV2013/14367) Slutrapport

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 21 s.
[Rapport]

Målet med detta projekt var att applicera den naturalistiska metodologin som utvecklades i preBikeSAFE (TRV 2011/86383) och användes i BikeSAFE (TRV 2012/13373) för att börja samla in naturalistisk data från elcyklar i Göteborg. Data from detta projekt ska användas för att jämföra hur elcyklar skiljer sig från traditionella cyklar enligt: - cyklistbeteende, - cykeldynamik, och - risk för olyckor. Data samlades in med hjälp av tre utrustade elcyklar som utvecklades i detta projekt och som 14 cyklister turades om att använda. Genom att jämföra datan som samlades in i detta projekt med BikeSAFE-data som samlade in data från traditionella cyklar, kunde detta projekt bevisa att elcyklar är betydligt snabbare än traditionella cyklar. Dessutom är elcyklars dynamik annorlunda jämfört med traditionell cykeldynamik, till exempel är accelerationer – i genomsnitt – mindre för elcyklar. Mer data ska samlas in i e-BikeWay (TRV2014/70361) för att komplettera och förstärka analyserna från detta projekt. Dessutom kommer e-BikeWay också att jämföra kritiska händelser mellan elcyklar och traditionella cyklar. Resultaten från dessa projekt kommer att stödja utvecklingen av åtgärder för att förbättra cykelsäkerheten.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Elektroteknik och elektronik
Psykologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik) 2013:12