CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrophoretic migration of DNA in pluronic gels

Roine Svingen (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: electrophoresis, pluronic, F127, DNA velocity, migration, helix axis, linear dichroismDenna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192114

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur