CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turbulent mixing and fast chemical reactions

Mikael Mortensen (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: computational fluid dynamics, modelling, turbulence, mixing, chemical reactions, planar laser induced flourescence, probability density functionsDenna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192110

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur