CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Escherichia coli transhydrogenase : an NMR and crystallisation study

Tomas Johansson (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: transhydrogenase, paramagnetic NMR, protein-protein interactions, site-directed mutagenesis, srystallisation, membrane protein, structure/functionDenna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur