CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modern THz instrumentation for space science utilizing SIS and HEB devices

Vincent Desmaris (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Proceddings of the IEEE MTT-S International Wireless Symposium, Beijing, China (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192092

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Elektronik
Elektrofysik
Nanoteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium