CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studies of tropospheric aerosols at selected sites in Kenya

Michael James Gatari (Institutionen för tillämpad fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: air pollution, human health, environment, carbonaceous aerosols, Nairobi, Mount Kenya, vehicular emissionsDenna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur