CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physicochemical investigations of Alkyl Ketene Dimer (AKD) emulsions

Kristina Mohlin (Institutionen för teknisk ytkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: alkyl ketene dimer, AKD, hydrophobizing agent, dispersion, emulsification, viscosity, surfactant, surface tension, phase behavior, droplet sizeDenna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Yt- och kolloidkemi

Chalmers infrastruktur