CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observations and astrophysical modelling of the interstellar medium

Achim Tappe (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: HII regions, interstellar medium (ISM): general, ISM:individual: (Gum nebula), quasars: absorption lines, emmission lines, quasars: individual: (PKS B2145+067), stars: individual: (Zeta Puppis)Denna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur