CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lärobok i Militärteknik, vol. 9: Teori och metod

Stefan Axberg ; Kent Andersson ; Martin Bang ; Nils Bruzelius ; Peter Bull ; Per Eliasson ; Marika Ericson ; Mikael Hagenbo ; Gunnar Hult ; Eva Jensen ; Hans Liwång (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Lars Löfgren ; Martin Norsell ; Åke Sivertun ; Carl-Gustaf Svantesson ; Bengt Vretblad
Stockholm : Försvarshögskolan, 2013. ISBN: 978-91-86137-23-6.- 146 s.
[Bok]

Nyckelord: militärteknik, militär nytta, risk, system, militär förmåga, teknikens inverkanDenna post skapades 2014-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur