CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of high pH chemistry in environmental systems and the solubility of zirconium hydroxide

Göran R. Källvenius (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-10.
CPL Pubid: 192038

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur