CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The free piston engone : the automotive prime mover of the future?

Jakob Fredriksson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 83 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 192020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur