CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low cycle fatigue and reliability characterisation of lead free solders

Cristina Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - xii, 44 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004



Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 192018