CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of moisture flow and moisture-induced distortions in sawn boards and laminated timber products

John Eriksson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vii, 49. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 4 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 192007

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Trävetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publication - Department of Structural Engineering and Mechanics, Chalmers University of Technology 04:02