CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adhesion characterization and reliability issues of anisotropic conductive adhesives for microsystem applications

Liqiang Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 71 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004 S. 1-32: Sammanfattning, s. 33-71: 3 uppsatserDenna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 192003