CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical investigation of coupled superconducting qubits

Margareta Wallquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 32 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Qubit, quantum computation, two-qubit gate, Josephson Junction, Superconductiong circuitDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 1920

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-09-10