CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Var skapas värde?

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Magnus Borglund
Göteborg2013. - 12 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur