CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of different materials by use of EBSD technique

Muhammad Umar Farooq (Institutionen för materialteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi bl., 29 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Materials Science and Engineering, Chalmers University of Technology 13