CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leadership Functions and Challenges in Virtual Teams - A Review Study

Behzad Abbasnejad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; HASHEM IZADI MOUD (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of 3rd International Conference on Construction and Project Management, Dubai, United Arab Emirates, 4-5 August 2012 (2010-4626). (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191984

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur