CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Factors Affecting Knowledge Transfer in Project Based Organizations

HASHEM IZADI MOUD (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Behzad Abbasnejad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
11th International Conference of the Asia Chapter & 2nd Conference of the MENA Chapter of the Academy of Human Resource Development & 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Istanbul TK, 8-10 November 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur