CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Widebandgap resistive FET mixers and statistical estimation of small-signal model parameters

Kristoffer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 39 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 4 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191981