CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategic Risk Management of Projects: An Applied Model for Controlling Project Risk

Behzad Abbasnejad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mohammadreza Nejati
Proceedings of Creative Construction Conference, 6-9 July 2013, Budapest, Hungary (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191978

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur