CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient real-time shadows

Elmar Eisemann ; Ulf Assarsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Mike H. Schwarz ; Michal Valient ; Michael Wimmer
ACM SIGGRAPH 2013 Courses, SIGGRAPH 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-09. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 191977

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur