CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainties in subcontractor procurement: the case of scaffolding

Christian Legnerot (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christian Lyckell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceeding, CITC-VII, Bangkok 19-21 Dec (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur