CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction Workers’ View on Standardised Work Procedures and its Influences on Freedom and Innovation

EGILL D. GÍSLASON (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; AGNAR SIGURJÓNSSON (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceeding CITC VII, Bangkok, 19-21 Dec (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur