CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconducting thin film and device fabrication : a study based on magnesium diboride and Ca- doped YBa2Cu3O7-

Anayesu Malisa (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 62 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 4 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191971