CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Perovskite oxides for parallel plate ferroelectric varactors / Pär Rundqvist

Pär Rundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 58 s. : s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 6 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191966