CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards an integrated product model : supporting the early phases of product development

Patrik Nilsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: product modelling, product representation, QFD, functional decomposition, design support system, stakeholdersDenna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191961

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur