CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Networking the technology-based spin-off : the significance of historical relations

Mattias Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 31 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: spin-offs, networks, opportunity, business model, entrepreneurship, managementDenna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Optik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur