CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The application of single fibre fragmentation to spruce tracheids

Carl-Henrik Ljungqvist (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 43 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: cell wall damage, fibre morphology, fibre properties, fibril angle, image analysis, single fibre fragmentation, spruce tracheids, strain to failure, Weibull statisticsDenna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur