CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of multiple delaminations in shells using XFEM

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
PROCEEDINGS OF THE 26th NORDIC SEMINAR ON COMPUTATIONAL MECHANICS p. 257. (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

A shell element which can account for multiple internal delaminations is presented. The shell kinematics is enriched based on the eXtended Finite Element Method (XFEM) and the element is verified against numerical tests. The oral presentation will include three numerical examples and the kinematics will be explained in greater detail.

Nyckelord: multiple delaminations, XFEM, shell theoryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-09. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 191939

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur