CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A solid-phase version of the Nicholas reaction

Natalie Ljungdahl (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 37 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nathalie GachkovaDenna post skapades 2014-01-09.
CPL Pubid: 191906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur