CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Test Vehicle For RF/DC Evaluation And Destructive Testing Of Vertically Grown Nanostructures (VGCNS)

Vincent Desmaris (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Amin M Saleem (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Jonas Berg ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Mohammad Kabir ; Lars-Gunnar Huss ; rolf Jonsson ; Staffan Rudner ; Magnus Höijer ; Alessio Tamburrano ; Maria Sabrina Sarto
NT11 International Conference on the Science and Application of Nanotubes,10 – 16 July, 2011, Cambridge, UK (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-09. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 191901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Telekommunikation
Signalbehandling
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)